เหตุการณ์ 6 ตุลาหรือ เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นเหตุการณ์จลาจล  และปราบปรามนักศึกษา  และผู้ประท้วงในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  และท้องสนามหลวง  ขณะที่นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย  กำลังชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของ  จอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น  การเดินทางกลับประเทศของ จอมพล ประภาส จารุเสถียร […]