เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หรือ เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผู้ประท้วงในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง ขณะที่นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยกำลังชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเดินทางกลับประเทศของจอมพล ประภาส จารุเสถียร ที่ได้หนีออกไปนอกประเทศอีกครั้ง, […]

เหตุการณ์ 6 ตุลา

เหตุการณ์ 6 ตุลาหรือ เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นเหตุการณ์จลาจล  และปราบปรามนักศึกษา  และผู้ประท้วงในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  และท้องสนามหลวง  ขณะที่นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย  กำลังชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของ  จอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น  การเดินทางกลับประเทศของ จอมพล ประภาส จารุเสถียร […]