เหตุการณ์ 911 เรื่องเล่าจากชาวอเมริกันคนเดียวที่ไม่ได้อยู่บนโลกในวันที่ 11 กันยายน 2001 เหตุการณ์ 911 เป็นเรื่องปกติของนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนาชาติที่โคจรอยู่เหนือหัวขึ้นเรา 400 กิโลเมตรขึ้นไปภาพของโลกที่เขาเห็นนั้นต่างจากที่เรามองเห็นโดยสิ้นเชิง ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความขัดแย้ง และความไม่เข้าร่องเข้ารอยกัน กลายเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่เมื่อมองลองมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ มันดูเงียบสงบ เปราะบาง และดูไม่ออกเลยว่าเบื้องล่างนั้นซ่อนความวุ่นวายเหล่านี้อยู่ นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีอวกาศ ความสามารถในการปฏิบัติงานบนอวกาศของมนุษย์ก็นานขึ้นเรื่อย ๆ นักบินอวกาศชาวรัสเซียเคยใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานถึง 438 วันบนสถานีอวกาศเมียร์ สถานีอวกาศของรัสเซียที่ชื่อของมันแปลว่า […]